Дисципліна спрямована на формування визначених освітньо-професійною програмою загальних та фахових компетентностей, зокрема, здатності застосовувати знання, вміння та навички під час практичного вирішення професійних завдань у різних суб’єктах сфери фізичної культури і спорту, зокрема у фізичному вихованні.

Програма вивчення освітнього компонента « Практикум з легкої атлетики» складена для викладання дисципліни з урахуванням завдань підготовки бакалавра з фізичного виховання і спорту згідно вимог кваліфікаційної характеристики та масового розвитку фізичної культури та спорту серед населення України.

Програма передбачає вивчення теорії, методики проведення занять з скандинавської, оздоровчої ходьби та бігу, набуття необхідних знань, вмінь і навичок для самостійної організації педагогічної роботи в різних ланках фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в умовах переходу на ринкові відносини та роботи в НУШ.

В програму увійшли розділи:

теоретичний, практичний, навчальна практика, семінарські заняття, контрольна робота та самостійна робота студентів.