Анотація дисципліни. Вивчення питань забезпечення безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту при виконанні професійних обов’язків є невід’ємною складовою в професії фахівців галузі фізичної культури і спорту,  формування у них професійних компетентностей. Навчальна дисципліна  «Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільного захист» формує в майбутніх фахівцях вміння та компетенції для забезпечення безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту працівників, населення та територій з урахуванням досягнень  науково-технічного прогресу, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки. Результати навчання полягають у вміння  виявляти  при професійній діяльності умови, причини і наслідки негативної дії шкідливих та небезпечних факторів на організм працюючих, оцінювати ступінь безпечності умов праці,  обладнання, інвентаря в галузі фізичної культури і спорту, та здійснювати визначення необхідності і достатності заходів із безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту і їх розробку.

Анотація дисципліни. Програма вивчення навчальної дисципліни “Біомеханіка” є однією з базових фундаментальних дисциплін спеціального  циклу підготовки, яка спрямована на формування у студентів компетенцій системно-структурного аналізу рухів та рухової діяльності: формування теоретичних знань і навичок дослідження рухових дій та навчання фізичних вправ. Оволодіння студентами змістом навчального курсу пов'язано з вирішенням завдання вивчення закономірностей будови, формування та вдосконалення рухових дій, що використовуються в якості фізичних вправ у фізичному вихованні, спортивному тренуванні та фізичній реабілітації. З практичної точки зору біомеханіка дозволяє знайти відповіді на головні питання педагогіки в сфері фізичної культури і спорту – чому і як навчати.

Анотація дисципліни. Програма вивчення навчальної дисципліни “Біомеханіка” є однією з базових фундаментальних дисциплін спеціального  циклу підготовки, яка спрямована на формування у студентів компетенцій системно-структурного аналізу рухів та рухової діяльності: формування теоретичних знань і навичок дослідження рухових дій та навчання фізичних вправ. Оволодіння студентами змістом навчального курсу пов'язано з вирішенням завдання вивчення закономірностей будови, формування та вдосконалення рухових дій, що використовуються в якості фізичних вправ у фізичному вихованні, спортивному тренуванні та фізичній реабілітації. З практичної точки зору біомеханіка дозволяє знайти відповіді на головні питання педагогіки в сфері фізичної культури і спорту – чому і як навчати.